Kompakt Dolapların söküm ve montajı yapılır. Klas Büro 2020

Döner Dosya Dolapları

 Döner Klasör Dolabı Özellikleri:

-Tablalar suntalamdır.

-Kenar bantları fitilli PVC’dir.

-Yıldız ayak profil malzemeden imal edilmektedir.

-Birbirinden bağımsız dönen tablaların üzerinde 9 veya 10’ar adet seyyar seperatör bulunmaktadır.

-Standın merkezinde iç içe geçen borular ve bunların arasında bakalit burç bulunmaktadır.

-Klasörler seperatörlerin arasından geçerek merkez borunun dış çeperinde bulunan çember şeklindeki aparata dayanırlar.

-Büro modelleri 2-3 ve 4 katlı olup tekerleklidir.Arşiv modelleri 5-6 ve 7 katlı tekerleksizdir.

-Arşiv modelleri deprem veya benzeri tehlikelere karşı yerin konumuna göre yandan veya üstten bir aparatla monte edilirler.

-Ürün demonte olup koli içinde sevkiyatı yapılmaktadır.Kurulum şeması kolinin içindedir.

-Standart renk düz gri ve armut desendir.

DÖNER KLASÖR DOLABININ MONTAJINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1-Uzun boruyu ayağa takıp alyan ağızlı cıvataları sıkınız.
2-Rulman ortada olacak şekilde her iki tarafına pul koyarak boruya takınız.
3-Kat flanşı kaynaklı kısmı tablanın altındaki geniş deliğe oturacak şekilde takınız.
4-Üst taraftan düz flenşikat flenşinifiksleyecek şekilde takınız.Civatayı üstten ,somunu alttan takarak fazla kuvvet vermeden karşılıklı sıkınız.
5-Her tablanın altına ve üstüne 2 numarada bahsedilen şekilde rulmanı ve pullarını takınız.
6-Her tablayı takıldığında orta çemberi takmayı unutmayınız.
7-Çemberi taktıktan sonra kat borusunu takınız ve setuskurlarını sıkınız.
8-Her katı bu sıra dizininde kurunuz.
9-En üst tablaya kapak flenşini tablanın geniş çeperi üstte kalacak şekilde ve kaynaklı kısım buraya oturacak şekilde takınız.Flenşi alttan takarak fiksleyiniz.
10-En son olarak seperatör vazifesi gören U çubukları takınız.
11-U çubukları plastik çekiçle hafif darbelerle pime sıkıştırınız.
12-Bu şekilde döner klasör dolabının kurulumu tamamlanmış olur.

NOT:Dolapların ayağına takılan uzun boru ölçüleri aşağıdaki gibidir:
İki katlı için: 90 cm.
Üç katlı için: 126 cm.
Dört katlı için: 162 cm. boru kullanılacaktır.

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Tablalar suntalamdır.

Standart renklerimiz düz gri ve kayındır.                                               

Her kat birbirinden bağımsız olarak sağa ve sola döner.                       

Arşiv için 5-6 ve 7 katlı olarak yapılabilir.

Büro içi olanlar 2-3 ve 4 katlı tekerleklidir.